Khi lần đầu tiên mời “Hono” vào nhà, Naoto đã tranh luận với “Hono” về một vấn đề nhỏ nhặt. Cha của Naoto, người làm việc như một nhà văn ở nhà, nghe thấy một giọng nói gây tranh cãi và bước vào phòng của Naoto. Vì vậy, cha tôi, người biết vẻ đẹp của “Hono”, đã mời “Hono” đến nhà với danh nghĩa tư vấn khi ông đi vắng. Cơ thể “danh giá” của tôi nóng bừng lên vì tác dụng của thứ thuốc mà cha tôi bôi trà. Cha tôi mang “Hono”, kẻ đáng ghét, đến phòng Naoto và đẩy anh ta xuống giường …

Bố bỏ thuốc kích dục vào bạn gái của con trai

Bố bỏ thuốc kích dục vào bạn gái của con trai