Loạt phim “Father-in-Love” nổi tiếng nhất trong Comic Live-Action AV (bản gốc: Naruto Chukka), live-action Rio Kuriama dành riêng cho Madonna! !! Bố vợ tôi, Samon Giro, đã bí mật hẹn hò với cô vợ xinh đẹp của mình, Yuriko. Tuy nhiên, tôi không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Niệu đạo tự mất đi sự kích thích của da thịt tàn nhẫn cắt phía sau âm đạo. Thông qua sự huấn luyện không biết xấu hổ của bố tôi – luật sư mà tôi vẫn làm hàng ngày, cơ thể của Yuriko phát triển một ham muốn tình dục mà nó không thể duy trì cảm giác nếu không có sự thoải mái mà nó mang lại.

Bố ơi nhẹ thôi chồng con thức đấy !!!

Bố ơi nhẹ thôi chồng con thức đấy !!!