Reiko Kobayakawa rất thích được quyến rủ tôi nhưng tôi đã từ chối cô ấy, vì cô ấy là cấp trên của mình. Nhưng rồi mọi thứ như tắt lại khi cô nàng cứ quyến rủ tôi mỗi ngày sau đó thì…

Cách quyến rủ tuyệt vời của sếp tôi

Cách quyến rủ tuyệt vời của sếp tôi