“Xin chào … Kenta-kun” Mayu-san là bạn của mẹ tôi … và là người tôi thích. Một đứa trẻ như vậy là vô phương cứu chữa. Ngoài ra, nó đã được quyết định rằng bạn trai của tôi chắc chắn ở đó. Nhưng … mỗi lần tôi nhìn thấy bộ ngực to của cô ấy … tôi không thể kiểm soát được cảm giác này.

Cậu bạn học sống hưởng địt mẹ bạn thân khi đến nhà chơi

Cậu bạn học sống hưởng địt mẹ bạn thân khi đến nhà chơi