Airi-san, người con rể coi thường mạng sống của tôi và phụ thuộc vào tiền của chồng. “Sau này tạm biệt em gái.” Anh ta sẽ buộc tội tôi không có vợ. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trở lại một ngày nào đó. Và cơ hội thật bất ngờ.

Chị dâu của tôi là một con đĩ chính hiệu

Chị dâu của tôi là một con đĩ chính hiệu