Chồng của chủ nhà đã bỏ tôi và trở thành một người không bao giờ lùi bước. Tôi chỉ trao trinh tiết cho chồng và chỉ yêu chồng nên những ngày tháng khổ sở. Tuy nhiên, các sĩ quan đã cố gắng lấy nhà của họ vì “Tôi có một người thân bên nội.” Và làm nhục tôi là kẻ phản nghịch trước khi chồng tôi chết … Khi tôi nghe thấy dáng vẻ của chồng tôi cười nhẹ, tôi vẫn ngồi trong một vòng tròn. Và sau 49 ngày, cảm giác tội lỗi của tôi chuyển thành niềm vui và cơ thể tôi bắt đầu rời xa chồng tôi …

Chồng mất sớm vợ bị những cậu bạn thân của chồng cưỡng hiếp

Chồng mất sớm vợ bị những cậu bạn thân của chồng cưỡng hiếp