Tôi cố gắng sống một cuộc sống trên mức trung bình vì tôi đã bị bắt nạt trong một thời gian dài, vì vậy tôi đã gọi cho Deriher lần đầu tiên sau một thời gian dài. Lima xuất hiện ở đó, bắt nạt tôi khi tôi còn là sinh viên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình, điều đó bạn sẽ không thể quên. Vì vậy, tôi quyết định trả thù. Tôi sẽ cho bạn nỗi đau tương tự vì bạn đã không dừng lại, ngay cả khi tôi đã bảo bạn dừng lại.

Cô bạn thân an ủi cậu bạn trai bằng tình dục khi bị bắt nạt

Cô bạn thân an ủi cậu bạn trai bằng tình dục khi bị bắt nạt