“Tôi rất phấn khích khi mùi mực.” Tê giác làm thủ thư có một thói quen kỳ lạ. Đó là một thói quen hàng ngày chỉ để thỏa mãn cơn thèm khi tôi bị vây quanh bởi những cuốn sách trong thư viện vào lúc nửa đêm, với một điều khiến tôi phấn khích lạ thường bởi mùi mực độc đáo. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi không biết phải làm gì …

Cô giáo dâm loạn thủ dâm trong thư viện và thầy hiệu trưởng ….

Cô giáo dâm loạn thủ dâm trong thư viện và thầy hiệu trưởng ….