Làm việc trong bộ phận bán hàng của một công ty dược phẩm, ông giải trí cho giám đốc bệnh viện khách hàng khó chịu của mình để bán thuốc mới, nhưng ông nghiện cái bẫy của giám đốc và qua đêm trong khách sạn. Để tiếp tục đối phó với bệnh viện, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe những gì họ nói. Khi tôi cố gắng để hoàn thành công việc và sau đó trở về nhà, “Ai nói rằng tôi có thể trở lại?” Đùi tiếp tục bị buộc phải đi qua đêm với đối tác của Ogisan…

Kế hoạch hoàn hảo của tên đối tác để địt cô thư ký xinh đẹp

Kế hoạch hoàn hảo của tên đối tác để địt cô thư ký xinh đẹp