Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Keiko, người bắt đầu làm công việc giúp việc nhà sau khi kết hôn, sống hạnh phúc với chồng. Trong khi đó, Keiko đã phá một thùng hàng lớn vào một ngôi nhà bỏ hoang. Hirokazu, con trai của người bảo vệ, mỉm cười với Keiko.

Làm vỡ đồ chủ nhà, cô giúp việc xinh đẹp dùng thân trả nợ

Làm vỡ đồ chủ nhà, cô giúp việc xinh đẹp dùng thân trả nợ