Tôi lấy chồng là đồng nghiệp ở cơ quan đã được năm năm. Chồng tôi tốt bụng, có tài chính và sống hạnh phúc. Khiếu nại duy nhất tôi có là cuộc sống về đêm mờ nhạt và khó chịu. Bố chồng tôi về sống với chúng tôi được vài tháng. Công ty bị phá sản trong bối cảnh suy thoái và lăn lộn. Tôi đã sống trốn tránh người cha chồng kiêu ngạo và ngạo mạn của mình, nhưng một ngày, ngay sau khi tôi có con, tôi đã nhăn lại với một nếp nhăn …

Loạn luân với bố chồng khi địt nhau với chồng không thỏa mãn

Loạn luân với bố chồng khi địt nhau với chồng không thỏa mãn