Trò chơi đầu tiên của Hina Okada! Tôi là một giáo viên còn trinh luôn bị học sinh chế giễu. Giáo viên cao cấp của Hina, người đối xử với tôi như một thiên thần! Tôi đã ở trong phòng với giáo viên Hina của tôi. Tôi không thể ngủ và không thể đứng và tấn công! Ngay cả sau đó, sự nhiệt tình của tôi vẫn không giảm đi và tôi cũng không như vậy, cứ năn nỉ và đăng ký hết lần này đến lần khác!

Phá trinh em nhân viên mới ra trường trong chuyến công tác xa

Phá trinh em nhân viên mới ra trường trong chuyến công tác xa