Riho Fujimori làm cho một công ty và làm thư ký riêng cảu ông tồng giám đốc, và rồi một ngày cô bị lão giám đốc cưỡng dâm và rồi cô phải phục vụ hắn liên tục và làm cho cô vô cùng khó chịu.

Sự ham muốn tình dục của vợ anh nhân viên

Sự ham muốn tình dục của vợ anh nhân viên