Vào thời điểm đó, tôi thích sự tầm thường. Tôi chuyển đến một ngôi nhà mới vào năm đầu tiên nhập học … Tôi chỉ thích nghĩ về người vợ thân yêu và những đứa con tương lai của mình. Nhưng bây giờ điều đó đã thay đổi. Vâng, tôi đã gặp anh ấy. Những người đó đã dạy tôi “tình dục”. Nhân chứng thực sự khác với công việc đã được thực hiện từ trước đến nay. Tôi muốn được ôm ngay … Tôi muốn được xâm phạm ngay lập tức … Với tôi bây giờ, hạnh phúc chỉ có khi được làm tình với “người ấy”.

Tên giám đốc đồi bại của chồng cưỡng dâm cô vợ khi đến nhà chơi

Tên giám đốc đồi bại của chồng cưỡng dâm cô vợ khi đến nhà chơi