Chồng tôi đã ở trong hội trường cho đến hai năm trước. Mệt mỏi khi làm việc cho công ty này, anh ấy bắt đầu kinh doanh dọn dẹp nhà của riêng mình hai năm trước. Vợ tôi, Shibori, cũng giúp tôi làm việc. Một ngày nọ, tôi gặp Yokoyama, giám đốc điều hành của công ty tôi từng làm việc. Hai vợ chồng sống và làm việc ở Yokoyama, họ đang thất nghiệp.

Vợ dâm vụng trộm cùng đồng nghiệp của chồng khi chồng đi vắng

Vợ dâm vụng trộm cùng đồng nghiệp của chồng khi chồng đi vắng